Logo
 
Home || Info || Købsinfo || Betaling || Find vej || Kontakt

Tenera og Baca serier fra Royal Copenhagen og Alumina fajance.

Tenera and Baca series from Royal Copenhagen and Alumina faience. Info in english below.

En af de mest kendte serier er Tenera serien fra Aluminia, som havde sin start i begyndelsen af 1960'erne. På det tidspunkt var Aluminia fabrikken inden i en dårlig periode med alt for lidt salg og som et forsøg på at redde fabrikken, blev der ansat seks unge skandinaviske kvinder til at skabe en moderne serie. Kunstnerne satte deres eget præg på dekorationen, mens formerne på fajance vaserne, skålene osv. var den samme. Tenera serien blev en succes og efterfølgende kom der nye modeller til. Serien kendes på sine stærke blå farver og fantasifulde motiver. I takt med at man lære Tenera fajance at kende, kan man efterhånden også skælne kunstnerne fra hinanden. Tenera fajance blev produceret indtil i midten af 1980'erne og de seks oprindelige kunstnere var:

Berte Jessen (BJ), Danmark
Inge-Lise Koefoed (IK), Danmark
Kari Christensen, CK, Norge
Grete Helland-Hansen (GHH), Norge
Beth Breyern (BB), Norge
Marianne Johnson (MJ), Sverige

Ud over Tenera stilen i blå, blev der også produceret en anden populær stil i brunlige og enkelte blålige farver, nemlig Baca serien. Baca fajance er mere bombastisk i sit udseende. Kunstnerne bag Baca stilen er:

Nils Thorsson (NT)
Johanne Gerber (JG)
Ellen Malmer (EM)
Beth Breyen (BB)
Inge-Lise Koefoed (IK)
Anne Marie Trolle (MT)
Ivan Weiss (IW)

 

One of the most famous series is Tenera series Aluminia, which had its start in the early 1960s. At the time, Aluminia factory inside a bad period with too little sales and as an attempt to save the factory, was hired six young Scandinavian women to create a modern series. The artists put their own stamp on the decoration, while the shapes of earthenware vases, bowls, etc. Were the same. Tenera series was a success and subsequently there were new models. The series is known for its strong blue colors and imaginative designs. As you learn Tenera earthenware to know, you can gradually also skælne artists apart. Tenera earthenware was produced until the mid-1980s and the six artists were:

Berte Jessen (BJ), Denmark
Inge-Lise Koefoed (IK), Denmark
Kari Christensen, CK, Norway
Grete Helland-Hansen (GHH), Norway
Beth Breyern (BB), Norway
Marianne Johnson (MJ), Sweden

In addition to the style Tenera in blue, were also produced another popular style of brown and blue single colors, namely Baca series. Baca earthenware is more bombastic in its appearance. The artists behind Baca style is:

Nils Thorsson (NT)
Johanne Gerber (JG)
Ellen Malmer (EM)
Beth Breyen (BB)
Inge-Lise Koefoed (IK)
Anne Marie Trolle (MT)
Ivan Weiss (IW)

Tilbage
 
GS Antik & Loppemarked. Juridisk navn: Art Vision, CVR-nr: 32790488.
Østergade 20 A, 4970 Rødby, Denmark. Tlf. 2694 2973
Copyright © 2011-2018 GS Antik. All rights reserved. Webmaster Birgitta Ragnarsdotter